May 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
April 28, 2019 April 29, 2019 April 30, 2019 May 1, 2019 May 2, 2019

7:00 pm: UMBT Park Committee

7:00 pm: UMBT Park Committee
May 3, 2019 May 4, 2019
May 5, 2019 May 6, 2019 May 7, 2019

7:00 pm: Environmental Advisory Council

7:00 pm: Environmental Advisory Council
May 8, 2019

6:00 pm: Act 537 Public Meeting

6:00 pm: Act 537 Public Meeting
May 9, 2019

8:00 pm: Recreation Committee

8:00 pm: Recreation Committee
May 10, 2019 May 11, 2019
May 12, 2019 May 13, 2019

7:00 pm: Board of Supervisors

7:00 pm: Board of Supervisors
May 14, 2019 May 15, 2019

9:00 am: Liberty-Water Gap Trail Alliance

9:00 am: Liberty-Water Gap Trail Alliance

7:00 pm: Township Planning Commission

7:00 pm: Township Planning Commission
May 16, 2019 May 17, 2019 May 18, 2019
May 19, 2019 May 20, 2019

7:00 pm: Open Space Advisory Board

7:00 pm: Open Space Advisory Board
May 21, 2019 May 22, 2019 May 23, 2019

7:00 pm: Economic Development Committee

7:00 pm: Economic Development Committee
May 24, 2019 May 25, 2019

6:00 pm: Movie at the Park

6:00 pm: Movie at the Park
May 26, 2019 May 27, 2019 May 28, 2019 May 29, 2019 May 30, 2019 May 31, 2019 June 1, 2019

Return to calendar